Agnieszka Wróbel

psychoterapeuta, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, pedagog, plastyk, absolwentka Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Szkoły Trenerów Treningu Psychologicznego GESTALD, Szkoły Psychoterapii Indywidualnej
w Ujęciu Psychychodynamicznym i wiele innych.. 

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej, psychoedukacyjnej i terapeutycznej.

Prowadzi szkolenia z zakresu  arteterapii i treningu twórczości, pracy z dzieckiem z rodzin dysfunkcyjnych, kurs treningu  psychologicznego, socjoterapii.  Realizuje autorskie programy z zastosowaniem terapii stymulującej i kontaktowej – arteterapii, dogoterapii.

W Ośrodkach Pomocy Społecznej prowadzi superwizje pracowników socjalnych, zespołów d/s przeciwdziałania przemocy, asystentów rodzinnych
i pracowników świetlic socjoterapeutycznych.

Zajmuje się  psychoterapią  i superwizją indywidualną i grupową, prowadzi treningi rozwoju osobistego i grupy wsparcia dla młodzieży i dorosłych.

Prowadzi terapie grupową DDA w Kętach – we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej    

Realizuje program profilaktyczno-terapeutyczny skierowany do młodzieży z Domu Dziecka w Bielsku-Białej.

Jej zainteresowania to ekologia  i kontakt z naturą – z zamiłowaniem zajmuje się dużym ogrodem. Kocha zwierzęta – a szczególnie psy ras pierwotnych

Autorka poradników:

Książki można nabyć:

Alicja Lipska-Piątek

Psycholog, trener I stopnia  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalizuje się w pomocy psychologicznej rodzinie i dzieciom w wieku 0 -13  lat, w konwencji psychodynamicznej i poznawczo- behawioralnej. Prowadzi diagnozę i terapię indywidualną dziecka  w zakresie trudności  emocjonalnych, poznawczych, zaburzeń zachowania, nerwicowych.

Pracuje z rodziną nad poszukiwaniem rozwiązań i zmian w zakresie problemów  i konfliktów  w relacjach z dzieckiem. Prowadzi spotkania  /warsztaty/ dla rodziców pogłębiające umiejętności wychowawcze i ułatwiające radzenie sobie  z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte  podczas pracy w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie, Poradni Neurologicznej dla Dzieci w Bielsku-Białej i Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień.

Ewa Wróbel

Psycholożka, psychoterapeutka, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego o specjalizacji Psychologia Zdrowia i Choroby. Swoje umiejętności doskonaliła na licznych kursach i szkoleniach z zakresu psychoterapii (m.in. Szkoła Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego), socjoterapii, seksuologii i mediacji rodzinnych. W pracy stosuje podejście eklektyczne, korzystając z technik różnych szkół terapeutycznych. Współpracuje m.in. ze Śląskim Ośrodkiem Fundacji Praesterno i Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu.  http://wrobelewa.pl/

W Pracowni Psychoedukcji i Terapii prowadzi psychoterapię indywidualną, dla par, konsultacje dla rodziców, oraz autorskie warsztaty i szkolenia, m.in.:

Justyna Wróbel - Mikołajczyk

Absolwentka Studia Sztuki w Warszawie o specjalności charakteryzacja i stylizacja oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – kierunek: wzornictwo, specjalność: stylistyka mody – projektowanie odzieży, druga specjalizacja – projektowanie tkaniny. Pracowała w pracowni plastycznej Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Od 2008 roku prowadzi w Bielsku – Białej Pracownię Kreatywności [tutaj link www.pracowniakreatywnosci.pl], w ramach której organizuje warsztaty rękodzieła artystycznego. Jest współautorką czterech książek instruktażowych z serii „Magia filcowania„. Prowadzi pracownię filcu artystycznego Zafilcowana [https://zafilcowana.pl/].
justyna-3

Sylwia Maśka-Tomszak

Psycholog – absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Studium Treningu Psychologicznego – Szkołę Trenerów w Pracowni Psychoedukacji i Terapii w Bielsku – Białej. Obecnie swoją wiedzę i umiejętności rozwija w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej i szkoleniowej z dziećmi i dorosłymi. Współpracuje z Instytutem Rozwoju Zasobów Ludzkich w Opolu z zakresie realizacji szkoleń, rozwijających umiejętności psychospołeczne. Terapię dzieci i ich rodzin prowadzi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 Bielsku – Białej.

W Pracowni Psychoedukacji i Terapii zajmuje się psychoterapią indywidualną i terapią par i związków.

Jej zainteresowania to opera, film, muzyka oraz bilard i kręgle.

Magdalena Pietraszko 

Pedagog specjalny, socjoterapeutka, doświadczona praktyk w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nauczycielka wychowania przedszkolnego specjalizująca się w analizie zachowań trudnych oraz edukacji i terapii osób w spektrum autyzmu .

https://www.blizej-dziecka-i-siebie.pl/

Monika Kustra-Paszek

Pedagog, animator społeczno-kulturalny, pracownik socjalny, nauczyciel akademicki, kurator społeczny ds. rodzinnych i nieletnich, trener przy wielu projektach unijnych. Absolwentka licznych szkoleń trenerskich, specjalista w zakresie szkoleń z zakresu psychoedukacyjnej pracy z grupą, arteterapii oraz rozwoju osobistego. Doświadczony praktyk w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz rodzinami wieloproblemowymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Prowadzi Pracownię Rozwoju Osobistego, w ramach której realizowane są liczne warsztaty i szkolenia wspierające oraz aktywizujące osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, m. in. z zakresu bajkoterapii, pedagogiki zabawy czy arteterapii.

Aleksandra Stawowczyk

Pedagog, interwent kryzysowy. Absolwentka wielu szkoleń i kursów z zakresu terapii krótkoterminowej i wsparcia psychologicznego, między innymi: kursu I i II stopnia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, modelu pomocy osobie w kryzysie samobójczym, studium interwencji kryzysowej, pracy z grupą metodą warsztatowo-treningową, kursu arteterapii i terapii zajęciowej.

Ma doświadczenie w pracy z młodzieżą z uzależnieniami, w kryzysie suicydalnym, w prowadzeniu grup edukacyjnych i wsparcia, terapii zajęciowej, pracy indywidulanej z młodzieżą, dorosłymi i parami oraz w pracy kuratora społecznego w pionie karnym.

Od 9 lat pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. Prowadzi spotkania indywidualne, w parach oraz grupowe dla osób znajdujących się w kryzysie. W pracy kieruje się podejściem skoncentrowanym na rozwiązaniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Justyna Dybał

Pedagożka i interwentka kryzysowa. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w   interwencji kryzysowej. Zatrudniona w Podbeskidzkim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej. Ma doświadczenie w pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz Zespole Pieczy Zastępczej.

W pracy stosuje podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, w którym się szkoli. Pracuje z młodzieżą, dorosłymi i parami. Prowadzi także grupy psychoedukacyjne dla rodziców nastolatków w kryzysie suicydalnym.

Odbyła liczne szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, przeciwdziałania przemocy, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i inne. Systematycznie poddaje swoja pracę superwizji.

Anna Lipnicka-Witos

Pełnię funkcję mediatora stałego i współpracuję z Sądami w Bielsku-Białej i Krakowie. Decyzjami tych

sądów zostałam wpisana do wykazu osób uprawnionych do przeprowadzania postępowania

mediacyjnego w sprawach karnych i nieletnich. Posiadam niezbędną wiedzę do przeprowadzania

mediacji zdobytą w ramach studiów podyplomowych w zakresie mediacji i negocjacji społecznych w

Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

Szczegółowe informacje zawarte są http://mediator-bielsko.pl/

Sylwia Urbaś

Pedagog, socjoterapeuta, Specjalista Terapii Uzależnień w procesie certyfikacji. Studentka Szkoły Psychoterapii Gestalt w Warszawie oraz III stopnia studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych (w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej).
Pracuje z dziećmi, rodzicami i rodzinami.
Koordynator Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Pracuje w zespole Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji Esprit w Ustroniu.
Z zamiłowania inicjatorka i organizatorka różnorodnych eventów.

 

Katarzyna Borak

Trener rodzin zastępczych, koordynator pieczy zastępczej, socjoterapeutka, pedagog.

Katarzyna Patykiewicz

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, o specjalizacji menadżerskiej i interpersonalnej. Terapeuta integracji sensorycznej. Ukończyła liczne kursy w zakresie profilaktyki i pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Od 1998r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Bielsku-Białej. Jest współautorką i realizatorką programów we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” i z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej oraz Centrum Kształcenia Nauczycieli.

Realizuje autorski program „Autoprezentacja”, skierowany do uczniów klas maturalnych, prowadzi wykłady i zajęcia warsztatowe na konferencjach szkoleniowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim, głównie w zakresie rozwoju kreatywności, autoprezentacji, twórczego myślenia.

W charakterze eksperta współpracuje z prasą, radiem i telewizją.

Jej zainteresowania pozazawodowe to zwierzęta – przede wszystkim koty.

Halina Nieniewska

Adam Stanclik