Pracownia Psychoedukacji i Terapii

Proponujemy Państwu różnorodne możliwości w kierunku poprawy jakości życia – zarówno w sytuacjach kryzysowych jak i w obszarze własnego rozwoju:

 • Psychoterapię indywidualną – terapia nerwic, syndrom DDA i DDD, zaburzenia odżywiania, fobie
 • Psychoterapię grupową - grupa terapeutyczna DDA i DDD
 • Terapia par i małżeństw
 • Trening asertywności
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Warsztaty artystyczne i twórczego rozwoju
 • Konsultacje dla rodziców i wychowawców
 • Mediacje
 • Trening tzw. „kompetencji miękkich”

Tworzymy zespół specjalistów – psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, certyfikowanych trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego .

W zakresie realizacji warsztatów artystycznych współpracujemy z plastykami, muzykami, instruktorami choreoterapii, między innymi z Justyną Wróbel – Mikołajczyk i Ireną Biskup autorkami książek z cyklu Magia filcowania – www.magiafilcowania.pl

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego

Programy szkoleń, treningów i propozycji związanych z kreatywnym rozwojem młodzieży i dorosłych powstały w oparciu o podstawy teoretyczne i własną praktykę zawodową prowadzących. Wychodzimy z założenia, iż wiarygodne i skuteczne mogą być tylko działania powstałe na bazie własnych efektywnych doświadczeń, poprzedzonych gruntownym przygotowaniem teoretycznym i własnym rozwojem osobistym

Uczestnicy prowadzonych przez nas kursów otrzymują stosowne  zaświadczenia oraz  mają  możliwość  starania się o uzyskanie certyfikatu trenera  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Absolwenci kursów  mogą korzystać z naszych  superwizji.

Proponujemy różne formy doskonalenia zawodowego:

 • Konferencje szkoleniowe, warsztaty jedno i kilkudniowe w zakresie psychoedukacji , coachingu
 • Kursy specjalistyczne: artystyczne, terapia zajęciowa, socjoterapia i trening psychologiczny
 • Szkolenia Rad Pedagogicznych i zespołów pracowniczych
 • Szkolenia w zakresie asertywności, skutecznej komunikacji, integracji zespołów pracowniczych, profesjonalnej obsługi klienta, autoprezentacji i inne

Odbiorcami realizowanych przez nas szkoleń są psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, studenci, kuratorzy, członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie oraz firmy i instytucje, dbające o aspekt interpersonalny zespołu pracowników.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje tematyki szkoleń dostosowanymi do potrzeb i oczekiwań  poza projektami  programów  umieszczonymi na naszej stronie.

Absolwenci naszych szkoleń otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN.

Z niektórymi z nich nawiązujemy dalszą współpracę. Nasze szkolenia ukończyli między innymi: