W CO SIĘ BAWIĆ? – warsztaty dla wychowawców i rodziców

odbiorcy:wychowawcy, rodzice, nauczyciele przedszkoli i początkowych klas szkół podstawowych, pracownicy świetlic szkolnych i socjoterapeutycznych.

O wartości zabawy dla prawidłowego rozwoju dziecka nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki zaangażowaniu sfery emocjonalnej można usprawnić integrację grupy, pobudzić kreatywność i twórcze myślenie, nauczyć umiejętności społecznych. Zabawa jest też doskonałym narzędziem do obniżenia napięcia w grupie, tym samym pozwala na zniwelowanie trudnych zachowań.

Zakres programu:

  • Zabawa a biochemia mózgu
    Diagnoza - rozpoznanie potrzeb
  • Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu psychodynamiczny
  • Wewnętrzny Rodzic, Dorosły i Dziecko - stany Ego wg Analizy Transakcyjnej
  • Dostosowanie propozycji zabaw do potrzeb grupy
  • Praktyczne doświadczanie konkretnych zabaw

Realizatorzy:

Agnieszka Wróbel – trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autorka książek, m.in. “Sztuka wychowania, czyli jak pomóc
dziecku i zadbać o siebie” oraz bestsellera “Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi”. Realizuje program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z Domu Dziecka.

Magdalena Pietraszko – pedagog, socjoterapeuta, nauczyciel przedszkola, wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej.

 

Koszt uczestnictwa 200zł/osoba

Termin : do ustalenia