Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci z zaburzeniami zachowania

Zakres programu:

  • Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu psychodynamicznym (zachowania jako objaw – diagnoza problemu)
  • Granice odpowiedzialności nauczyciela – wychowawcy
  • Postawy rodzicielskie a skuteczność współpracy
  • Możliwości i ograniczenia w komunikacji nauczyciel – rodzice
  • Strategie motywowania do korzystania z pomocy specjalistycznej (w Poradniach, z konsultacji specjalistycznej, warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców itp.)

Termin: termin do uzgodnienia z odbiorcami szkolenia

godz. od 10:00 do 15:00

Koszt: 120 zł od osoby

Prowadząca:

mgr Ewa Wróbel – psycholog, psychoterapeuta, realizator treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców,
mgr Agnieszka Wróbel – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
autorka książek Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi (Samo Sedno2011r.)
oraz Trudny szef, czyli jak porozumieć się z przełożonym (Samo Sedno 2012r.)