Skuteczna współpraca z rodzicami dzieci z trudnościami w emocjach i zachowaniu

 

 

Szkolenie skierowane jest do wychowawców, nauczycieli, pedagogów, osób pracujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Zakres programu:

  • Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu psychodynamicznym (zachowania jako objaw – diagnoza problemu)
  • Granice odpowiedzialności nauczyciela – wychowawcy
  • Postawy rodzicielskie a skuteczność współpracy
  • Możliwości i ograniczenia w komunikacji nauczyciel – rodzice
  • Strategie motywowania do korzystania z pomocy specjalistycznej (w Poradniach, z konsultacji specjalistycznej, warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców itp.)

Termin: 18 listopada 2022

godz. od 14:00 do 18:00

Koszt: 180 zł od osoby

(cena zawiera materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia) 

Prowadząca:

mgr Ewa Wróbel – psycholog, psychoterapeuta, realizator treningów umiejętności wychowawczych dla rodziców,
mgr Agnieszka Wróbel – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
autorka książek Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi (Samo Sedno2011r.)
oraz Trudny szef, czyli jak porozumieć się z przełożonym (Samo Sedno 2012r.)