Praca z klientem z zaburzeniami psychotycznymi

Zapraszamy asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic, członków zespołów interdyscyplinarnych, wychowawców placówek opiekuńczych, nauczycieli.

Zakres programu:

  • rozpoznawanie objawów osiowych jednostek chorobowych
  • ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
  • okresy remisji i nawrotu choroby
  • specyfika relacji z klientem z zaburzeniami psychotycznymi
  • „dwa światy” – świat realny i urojony
  • roszczeniowość klienta psychotycznego
  • świadomość możliwości wglądu klienta
  • możliwości i ograniczenia osób pomagających
  • konsultacje specjalistyczne przypadków z pracy zawodowej uczestników szkolenia
  • trudności w kontakcie z klientem i jego rodziną – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Metody pracy: mini – wykłady, seminaria, zajęcia warsztatowe

Termin: do uzgodnienia

Godz.: 9.30 – 15.00

Koszt: 160zł/os

Realizatorzy:

Agnieszka Wróbel – psychoterapeuta, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autorka książek „Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi” i „Trudny szef, czyli jak się porozumieć z przełożonym” (wyd. Samo Sedno 2011, 2012).

Alicja Lipska-Piątek – psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Więcej informacji na temat prowadzących w zakładce “Współpracownicy”

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN i materiały szkoleniowe.