Praca z grupa metodą społeczności korekcyjnej

Adresaci szkolenia: osoby pracujące z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, wychowawcy, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagodzy, psycholodzy.

Zakres programu:

  • specyfika pracy z grupą – fazy procesu grupowego, role w grupie, kontrakt grupowy
  • diagnoza klienta – analiza przypadku
  • budowanie planu korekcyjnego
  • społeczność korekcyjna – warunki skuteczności działań
  • zebranie społeczności – skuteczna komunikacja w grupie

Termin możliwy do uzgodnienia bo zebraniu grupy.

Zachęcamy do zgłoszeń  grupowych wówczas cena ustalana jest indywidualnie. 

 

 

Koszt: 200 zł od osoby

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo biuro@ppit.pl  (nazwa szkolenia, imię i nazwisko, telefon kontaktowy)

 oraz telefonicznie 608 609 533 ; 725 118 676

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prowadzące:

mgr Katarzyna Borak – pedagog, koordynator pieczy zastępczej, pedagog – terapeuta

mgr Agnieszka Wróbel – trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
autorka książek Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi
(Samo Sedno 2011 r.), Trudny szef, czyli jak się porozumieć z przełożonym (Samo Sedno 2012 r.) Sztuka wychowania, czyli jak pomóc dziecku i zadbać o siebie

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN oraz materiały szkoleniowe.

 Zapewniamy catering w postaci ciepłego posiłku, kawy, herbaty i słodyczy.

W związku z pandemią COVID19 zajęcia odbywają się dużych salach. Pomieszczenia przed zajęciami są ozonowane.

ZAPRASZAMY !