Praca z grupa metodą społeczności korekcyjnej

Adresaci szkolenia: osoby pracujące z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, wychowawcy, pracownicy świetlic, placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagodzy, psycholodzy.

Zakres programu:

  • specyfika pracy z grupą – fazy procesu grupowego, role w grupie, kontrakt grupowy
  • diagnoza klienta – analiza przypadku
  • budowanie planu korekcyjnego
  • społeczność korekcyjna – warunki skuteczności działań
  • zebranie społeczności – skuteczna komunikacja w grupie

Termin: 29.03.2017

godz. od 9.30 – 15.30

Koszt: 150 zł

Prowadzące:

mgr Katarzyna Borak – pedagog, wychowawca w Domu Dziecka w Bielsku-Białej.

mgr Agnieszka Wróbel – trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
autorka książek Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi
(Samo Sedno 2011 r.) oraz Trudny szef, czyli jak się porozumieć z przełożonym (Samo Sedno 2012 r.)

Uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem MEN i materiały szkoleniowe.

 Zapewniamy catering w postaci ciepłego posiłku, kawy, herbaty i słodyczy.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAPRASZAMY !