Jak rozpoznać objawy i zapobiegać „wypaleniu zawodowemu”

 Program warsztatu został opracowany z myślą o wszystkich tych, którzy zajmują się pomocą psychologiczną lub socjalną i często w samotności borykają się z trudnościami zawodowymi. Wiele  czynników powoduje zmęczenie, zniechęcenie i w konsekwencji brak satysfakcji z wykonywanej pracy. 

          Program warsztatu zakłada zatrzymanie i odwrócenie tego zjawiska, z korzyścią dla rozwoju osobistego uczestników oraz wzrostem skuteczności podejmowanych działań.

Odbiorcy programu:
pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy socjalni, osoby zajmujące się pomocą psychologiczną.

Zakres programu:

 • stadia wypalenia zawodowego
 • czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu
 • rozpoznawanie mocnych i słabych stron funkcjonowania jednostki w zespole
 • konstruktywne wykorzystanie sytuacji trudnych
 • rozpoznanie własnych zasobów i ograniczeń mających istotny wpływ na funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym
 • elementy treningu rozwoju osobistego
 • superwizja - konsultacja trudnych sytuacji i przypadków z pracy zawodowej uczestników szkolenia

Oczekiwane efekty:

 • nabycie umiejętności kreatywnego wykorzystania własnego potencjału
 • własny rozwój osobisty
 • możliwość podniesienia skuteczności oddziaływań zawodowych
 • wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy

Czas trwania:
16 godzin (dwa dni szkoleniowe)

Cena:
350 zł za osobę

Termin: zostanie ustalony w momencie zebrania się grupy 10 – 12 osób
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na Państwa terenie dla grupy 10 – 12 osób