Interdyscyplinarny model pomocy rodzinie z problemem alkoholowym

Szkolenie kierowane jest do członków Gminnych Komisji  d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, policji, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic, psychologów, kuratorów sądowych, osób zajmujących się pomocą dzieciom i rodzinie.

Zakres programu:

  • integracja zespołu pomocy rodzinie
  • strategie obronne członków rodziny dysfunkcyjnej, diagnoza mechanizmów zachowań, możliwości pomocy
  • przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych – praca z osobą agresywną i ofiarą przemocy
  • mechanizmy i objawy uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
  • motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego i współuzależnienia
  • superwizja – konsultacje specjalistyczne przypadków z pracy zawodowej uczestników szkolenia
  • wypracowanie interdyscyplinarnego programu pomocy rodzinie - podniesienie skuteczności poprzez integrację działań Gminnych Komisji ds. RPA, Komisariatu Policji, Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek oświatowych

Szkolenie realizowane jest w formie wykładów i zajęć warsztatowych. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych i zaświadczenia uczestnictwa.

Czas trwania: 18 godz. (sesja dwudniowa)

Miejsce szkolenia:

  • dla odbiorców indywidualnych – Pracownia Psychoedukacji i Terapii w Bielsku – Białej
  • dla zespołu pracowników działających na wspólnym terenie – może być zrealizowane na Państwa terenie (przy odległości większej niż 60 km od siedziby Pracowni doliczamy koszty dojazdu realizatorów)
  • lub w Domu Wczasowym w Wiśle (wtedy koszty wzrastają o pobyt i wyżywienie w ośrodku)

Przy zespole większym niż 12 osób cena podlega negocjacji.

Koszt: 300 zł od osoby

Termin: do uzgodnienia z odbiorcami szkolenia