Arteterapia i terapia zajęciowa

Odbiorcami kursu są studenci psychologii i kierunków pedagogicznych, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury, pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych, pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności.

 • Wbrew pozorom, nie muszą to być osoby określane jako ”uzdolnione plastycznie” – mimo iż w programie realizowany jest blok warsztatów plastycznych.
 • Program przygotowuje do pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i dorosłych, z zastosowaniem metod i technik arteterapii. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo – treningową, z naciskiem na rozumienie procesu grupowego i adekwatnego zastosowania poznanych technik.
 • Uczestnicy w praktyce doświadczają działań plastycznych, umożliwiających przeżycie sukcesu, poznają różnorodne techniki rękodzieła artystycznego, zapoznają się z możliwościami tkwiącymi w realizacjach teatralnych i choreoterapii.
 • Obok działań artystycznych realizowane są treści psychoedukacyjne i terapeutyczne, dotyczące diagnozy i pomocy psychologicznej, kontaktu terapeutycznego z pacjentem/klientem, specyfiki procesu grupowego i faz rozwoju grupy.

Harmonogram zjazdów

I zjazd

Zakres programu:
 • Diagnoza deprywacji potrzeb psychicznych
 • Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu psychodynamicznym
 • Terapeutyczna funkcja działań artystycznych
 • Techniki plastyczne umożliwiające przeżycie sukcesu
 • Technika terapii zajęciowej: filcowanie na mokro

II zjazd

Zakres programu:
 • Dysfunkcja rodziny i jej skutki
 • Diagnoza mechanizmów obronnych wykształconych w procesie rozwoju
 • Diagnoza rysunku
 • Techniki terapii zajęciowej – filcowanie ma mokro i sucho, decoupage, tworzenie biżuterii

III zjazd

Zakres programu:
 • Trening umiejętności wychowawczych – praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
 • Teatr „od kuchni” – zajęcia w Teatrze Lalek „Banialuka”
 • Warsztaty choreoterapii
 • Charakteryzacja i stylizacja postaci
 • Warsztaty teatralne

IV zjazd

Zakres programu:
 • Kontakt w sytuacji pomagania
 • Kreatywność czy destrukcja – zastosowanie arteterapii w profilaktyce i terapii dzieci i młodzieży
 • Techniki terapii zajęciowej – tworzenie biżuterii i inne

Oczekiwane efekty

 • wzrost własnej kreatywności uczestników szkolenia
 • nabycie umiejętności korygowania trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką
 • poznanie technik plastycznych umożliwiających przeżycie sukcesu i podniesienie samooceny
 • poznanie technik rękodzieła artystycznego (terapia zajęciowa)
 • poznanie form i metod pracy pozwalających na autoprezentację – warsztaty teatralne
 • zwiększenie skuteczności oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • własny rozwój osobisty, umiejętność korzystania ze swoich zasobów psychicznych

Uczestnicy otrzymują

 • zaświadczenia uczestnictwa - zgodne z rozporządzeniem MEN
 • materiały i narzędzia do realizacji artystycznych podczas trwania kursu
 • wykonane przez siebie prace
 • materialy szkoleniowe
 • w uzasadnionych przypadkach referencje od osoby prowadzącej zajęcia przydatne w poszukiwaniu pracy

Czas trwania: 100 godzin edukacyjnych (4 zjazdy po 25 godz. raz w miesiącu – piątek, sobota, niedziela)

Termin pierwszego zjazdu: 6,7,8 wrzesień 2019 r.:

– piątek (06.09) godz. 16.00 – 20.00
– sobota (07.09) godz. 9.30 – 19.00 (przerwa obiad. 14.00 – 15.30)
– niedziela (08.09) godz. 9.30 – 14.00

Terminy kolejnych zjazdów
4,5,6 październik

25,26,27 październik

15,16,17 listopad

Zajęcia odbywają się siedzibie Pracowni Psychoedukacji i Terapii - w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 19

Cena: 1.800 zł od osoby – koszt szkolenia (wykłady, zajęcia warsztatowe, materiały do realizacji warsztatów artystycznych) + wpisowe 200 zł

Uwaga! Istnieje możliwość indywidualnego planu rat.

Prowadzące

Kurs 'Arteterapia i terapia zajęciowa' prowadzony jest przez zespół specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie terapeutycznej i arte terapeutycznej pracy z grupą:

Agnieszka Wróbel – trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, plastyk, pedagog, reżyser młodzieżowych grup teatralnych. Autorka książek: ‚Asertywność na co dzień – czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi’, wydanej pod patronatem magazynu psychologicznego „Charaktery” oraz ‚Trudny szef, czyli jak się porozumieć z przełożonym’. Prowadzi szkolenia z zakresu arteterapii i treningu twórczości, pracy z dzieckiem z rodzin dysfunkcyjnych, kurs treningu psychologicznego, socjoterapii. Realizuje autorskie programy z zastosowaniem terapii stymulującej i kontaktowej – arteterapii, dogoterapii.

Justyna Wróbel-Mikołajczyk – Założycielka Pracowni Kreatywności – www.pracowniakreatywnosci.pl . Absolwentka Studia Sztuki w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Posiada doświadczenia zawodowe jako plastyk teatralny, charakteryzator, stylista. Z dziećmi i młodzieżą prowadziła zajęcia warsztatowe z elementami arteterapii na obozach psychoedukacyjnych i w świetlicach socjoterapeutycznych oraz w ramach programów profilaktyki kreatywnej.
W Pracowni Kreatywności realizuje szkolenia przede wszystkim w zakresie filcowania, ale także tworzenia biżuterii, wykonywania masek, oprawy plastycznej spektaklu teatralnego, charakteryzacji i stylizacji postaci. Współautorka książki „Magia filcowania” – https://www.facebook.com/magiafilcowania.

Dominika Borowska-Stasica – Certyfikowany coach, psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
(rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Od 10 lat pracuje z ludźmi prowadząc treningi, grupy rozwojowe oraz indywidualne konsultacje i sesje coachingowe. Dyrektor bielskiego Centrum Inicjowania Zmian, liderka Klubu Coacha w Bielsku-Białej. Pracuje metodą coachingową, arte- i choreoterapii.

Rezerwacja udziału w szkoleniu:

 • przez wysłanie wypełnionej karty zgłoszenia (dostępnej w załączniku)
 • upewnieniu się co do ilości wolnych miejsc i ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej
 • Wpłatę wpisowego w wysokości 200zł na konto PKO BP 97 1020 1390 0000 6502 0019 6246 (wpisowe jest gwarancją rezerwacji miejsca na liście. Jest zwracany uczestnikowi tylko w przypadku gdy kurs nie odbędzie sie z przyczyn organizatora.)

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Jest to program autorski - wszelkie powielanie i rozpowszechnianie wymaga zgody autorki

UWAGA! Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu (warunki turystyczne). Należy zabrać ze sobą wygodny strój (zajęcia odbywają się na materacach) oraz śpiwór w przypadku chęci noclegu. Wyżywienie we własnym zakresie. Zapewniamy catering w postaci kawy, herbaty, słodyczy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Pracowni Psychoedukacji i Terapii i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowrzechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Agnieszki Wróbel właścicielki Pracowni Psychoedukacji i Terapii.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu