Arteterapia i terapia zajęciowa

 

 

 

Dlaczego u nas ?

 • kurs arteterapii realizujemy od kilkunastu lat, jesteśmy w kontakcie z wieloma absolwentami, a z niektórymi nawiązujemy współpracę
 • jesteśmy praktykami – treści terapeutyczne realizowane są przez doświadczonych psychoterapeutów, warsztaty artystyczne odbywają się pod kierunkiem artystów, realizujących programy arteterapeutyczne
 • kurs odbywa się stacjonarnie – kładziemy nacisk na nabywanie konkretnych umiejętności.


                       Odbiorcami kursu są psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, terapeuci, osoby prowadzące zajęcia pozalekcyjne w szkołach i domach kultury, pracownicy świetlic szkolnych, środowiskowych i socjoterapeutycznych, pasjonaci pracy z młodzieżą w kierunku rozwoju kreatywności, studenci psychologii i kierunków pedagogicznych.

 • Wbrew pozorom, nie muszą to być osoby określane jako ”uzdolnione plastycznie” – mimo iż w programie realizowany jest blok warsztatów plastycznych.
 • Program przygotowuje do pracy z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i dorosłych, z zastosowaniem metod i technik arteterapii. Zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo – treningową, z naciskiem na rozumienie procesu grupowego i adekwatnego zastosowania poznanych technik.
 • Uczestnicy w praktyce doświadczają działań plastycznych, umożliwiających przeżycie sukcesu, poznają różnorodne techniki rękodzieła artystycznego, zapoznają się z możliwościami tkwiącymi w realizacjach teatralnych i choreoterapii.
 • Obok działań artystycznych realizowane są treści psychoedukacyjne i terapeutyczne, dotyczące diagnozy i pomocy psychologicznej, kontaktu terapeutycznego z pacjentem/klientem, specyfiki procesu grupowego i faz rozwoju grupy.

Harmonogram zjazdów

I zjazd

Zakres programu:
 • Diagnoza deprywacji potrzeb psychicznych
 • Przyczyny zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych w ujęciu psychodynamicznym
 • Terapeutyczna funkcja działań artystycznych
 • Techniki plastyczne umożliwiające przeżycie sukcesu - Pouring acrylic - abstrakcje akrylami
 • Technika terapii zajęciowej: filcowanie na mokro

II zjazd

Zakres programu:
 • Dysfunkcja rodziny i jej skutki
 • Diagnoza mechanizmów obronnych wykształconych w procesie rozwoju
 • Diagnoza rysunku
 • Techniki terapii zajęciowej – filcowanie na sucho, mixed mediowy decoupage,

III zjazd

Zakres programu:
 • Trening umiejętności wychowawczych – praca z dzieckiem z zaburzeniami zachowania
 • Teatr „od kuchni” – zajęcia w Teatrze Lalek „Banialuka”
 • Warsztaty choreoterapii
 • Charakteryzacja i stylizacja postaci
 • Warsztaty teatralne

IV zjazd

Zakres programu:
 • Kontakt w sytuacji pomagania
 • Kreatywność czy destrukcja – zastosowanie arteterapii w profilaktyce i terapii dzieci i młodzieży
 • Techniki terapii zajęciowej – tworzenie biżuterii ze szklanych kaboszonów i półfabrykatów jubilerskich.

Oczekiwane efekty

 • wzrost własnej kreatywności uczestników szkolenia
 • nabycie umiejętności korygowania trudności emocjonalnych dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką
 • poznanie technik plastycznych umożliwiających przeżycie sukcesu i podniesienie samooceny
 • poznanie technik rękodzieła artystycznego (terapia zajęciowa)
 • poznanie form i metod pracy pozwalających na autoprezentację – warsztaty teatralne
 • zwiększenie skuteczności oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • własny rozwój osobisty, umiejętność korzystania ze swoich zasobów psychicznych

Uczestnicy otrzymują

 • zaświadczenia uczestnictwa - zgodne z rozporządzeniem MEN
 • materiały i narzędzia do realizacji artystycznych podczas trwania kursu
 • wykonane przez siebie prace
 • materialy szkoleniowe
 • w uzasadnionych przypadkach referencje od osoby prowadzącej zajęcia przydatne w poszukiwaniu pracy

Trwa nabór na kolejną edycję - pierwszy zjazd 3-4-5 luty 2023

Harmonogram kursu “Arteterapia i Terapia Zajęciowa”

 Kurs trwa łącznie 100 godzin szkoleniowych, to jest 4 zjazdy weekendowe ( piątek, sobota, niedziela).
 
Terminy zjazdów: Edycja wiosna 2023
3-4-5 luty
3-4-5 marzec 
31.marzec- 1-2 kwietnia
5-6-7 maja 
 
 
Godziny zajęć:
piątek – 16.00 – 20.00
sobota – 9.30- 19.00 ( przerwa obiadowa 14.00- 15.30)
niedziela – 9.30 – 14.00
 
                                                                            Liczba miejsc ograniczona ! Decyduje kolejność zgłoszeń.
 
 
        Ze względu na specyfikę kursu przewidujemy spotkania wyłącznie w trybie stacjonarnym. Pracownia dysponuje przestronnymi pomieszczeniami, które są systematycznie ozonowane. 

Czas trwania: 100 godzin edukacyjnych (4 zjazdy po 25 godz. raz w miesiącu – piątek, sobota, niedziela)

Cena: 2200 zł od osoby – koszt szkolenia (wykłady, zajęcia warsztatowe, materiały do realizacji warsztatów artystycznych)

+ wpisowe 300 zł

Uwaga! Istnieje możliwość indywidualnego planu rat.

Prowadzące

Kurs 'Arteterapia i terapia zajęciowa' prowadzony jest przez zespół specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie terapeutycznej i arte terapeutycznej pracy z grupą:

Agnieszka Wróbel – trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, plastyk, pedagog, reżyser młodzieżowych grup teatralnych. Autorka książek: ‘Asertywność na co dzień – czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi’, wydanej pod patronatem magazynu psychologicznego “Charaktery” oraz ‘Trudny szef, czyli jak się porozumieć z przełożonym’. Prowadzi szkolenia z zakresu arteterapii i treningu twórczości, pracy z dzieckiem z rodzin dysfunkcyjnych, kurs treningu psychologicznego, socjoterapii. Realizuje autorskie programy z zastosowaniem terapii stymulującej i kontaktowej – arteterapii, dogoterapii.

 

Justyna Wróbel-Mikołajczyk – Założycielka Pracowni Kreatywności – www.pracowniakreatywnosci.pl . Absolwentka Studia Sztuki w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Posiada doświadczenia zawodowe jako plastyk teatralny, charakteryzator, stylista. Z dziećmi i młodzieżą prowadziła zajęcia warsztatowe z elementami arteterapii na obozach psychoedukacyjnych i w świetlicach socjoterapeutycznych oraz w ramach programów profilaktyki kreatywnej.
W Pracowni Kreatywności realizuje szkolenia przede wszystkim w zakresie filcowania, ale także tworzenia biżuterii, wykonywania masek, oprawy plastycznej spektaklu teatralnego, charakteryzacji i stylizacji postaci. Współautorka książki “Magia filcowania” https://zafilcowana.pl/

 

Dominika Borowska-Stasica – Certyfikowany coach, psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
(rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Od 10 lat pracuje z ludźmi prowadząc treningi, grupy rozwojowe oraz indywidualne konsultacje i sesje coachingowe. Dyrektor bielskiego Centrum Inicjowania Zmian, liderka Klubu Coacha w Bielsku-Białej. Pracuje metodą coachingową, arte- i choreoterapii.

 

Julia Adamczyk – założycielka Pracowni Tygiel Rozmaitości (obecnie Pracownia Tygiel Kreatywności). Absolwentka Zintegrowanej Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, plastyk. Od 10 lat prowadzi kursy i zajęcia rękodzielnicze z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, zarówno we własnej pracowni jak również: w domach kultury, świetlicach, szkołach, stowarzyszeniach. Prowadzi swoją grupę rękodzielniczą w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. Na co dzień oprócz warsztatów czynnie zajmuje się rękodziełem.

Rezerwacja udziału w szkoleniu:

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Jest to program autorski - wszelkie powielanie i rozpowszechnianie wymaga zgody autorki

UWAGA!  Należy zabrać ze sobą wygodny strój (zajęcia odbywają się na materacach). 

Wyżywienie we własnym zakresie. Zapewniamy catering w postaci kawy, herbaty, słodyczy

 

Zobacz też: kurs socjoterapii, warsztaty asertywności

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Pracowni Psychoedukacji i Terapii i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Agnieszki Wróbel właścicielki Pracowni Psychoedukacji i Terapii.

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu